Wedding Planning Articles

How to Write your Wedding Invitations (Maltese Version)

Published by TheWeddingSite.com - All about getting married in Malta

inivitations_courtesy_maltese

Dawn huma ftit ezempji ta’ kif ghandhom jigu ndirizzati l-inviti bil-Malti.

Din l-informazzjoni ghandha isservi biss bhala gwida. Dejjem ikkonferma mal-istampatur tal-inviti tieghek.

 

Koppja Mizzewga

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Lis-Sinjura K. Borg

(Filwaqt li l-metodu t’hawn fuq huwa l-mod formali skond il-protokoll ta’ kif tindirizza l-envelop, hafna nies m’humiex familjari ma’ dan il-metodu u jistghu jahsbu li gie miktub bi zball. Ghalhekk hawn min jippreferi juza l-metodu l-iktar komuni –
Env: Is-Sur u S-Sinjura K Borg)

 

Koppja Mizzewga bit-tfal

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg u l-familja
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga bit-tfal gharajjes

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg u l-familja u l-gharajjes
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sinjura Mary Falzon u s-Sur Kevin Borg
Env: Is-Sinjura Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga u r-ragel tabib

Inv: It-Tabib u s-Sinjura Kevin Borg MD
Env:Is-Sinjura Kevin Borg

 

Koppja Mizzewga u l-mara tabib

Inv: Is-Sur Kevin Borg u t-Tabiba Mary Borg
Env: It-Tabiba Mary Borg

 

Koppja Mizzewga u l-mara tabib (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sur Kevin Borg u t-Tabiba Mary Falzon
Env: It-Tabiba Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga u r-Ragel Avukat

Inv: L-Avukat Kevin Borg u s-Sinjura Borg
Env: Iis-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga u l-Mara Avukat

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Avukat Mary Borg
Env: L-Avukat Mary Borg

 

Koppja Mizzewga u l-Mara Avukat (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Avukat Mary Falzon
Env: L-Avukat Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga fejn it-tnejn huma lawrjati

Inv: It-Tabib Kevin Borg u l-Avukat Mary Borg
Env: L-Avukat Mary Borg (L-Avukat Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja Mizzewga, ir-Ragel Fizzjal

Inv: Il-Fizzjal K. Borg u s-Sinjura Borg
jew
Inv: Il-Fizzjal u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga, il-Mara Fizzjal

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Fizzjal Mary Borg
Env: Il-Fizzjal Mary Borg (Il-Fizzjal Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja Mizzewga, ir-Ragel Maggur

Inv: Il-Maggur K. Borg u s-Sinjura Borg
jew
Inv: Il-Maggur u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga, il-Mara Maggur

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Maggur Mary Borg
Env: Il-Maggur Mary Borg (Il-Maggur Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja mhux Mizzewga li jghixu flimkien

Inv: Is-Sur Kevin Borg u s-Sinjorina Mary Falzon
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Armla wahedha

Inv: Is-Sinjura Mary Borg
Env: Is-Sinjura Mary Borg

 

Xebba waheda

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Xebba u l-mistieden taghha

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u l-mistieden taghha
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Xebba gharusa

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u l-gharus
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Ahwa nisa jghixu flimkien

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Is-Sinjorini Mary u Anna Falzon

 

Ahwa nisa jghixu flimkien, wahda armla

Inv: Is-Sinjura Mary Borg u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Lis-Sinjuri Mary u Anna Falzon

 

Hbieb nisa jghixu flimkien

Inv: Is-Sinjorina Mary Borg u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Lis-Sinjorini Mary u Anna Falzon

 

Ekklezjastici

Inv: Il-Kanonku Kevin Borg
Env: Ir-Rev. Kanonku Kevin Borg

 

Qassis

Inv: Fr. Kevin Borg
Env: Ir-Rev. Kevin Borg

 

Continue to the English Version >>


Related articles: