Wedding Planning Articles

How to Write your Wedding Invitations (Maltese Version)

Published by TheWeddingSite.com - All about getting married in Malta

inivitations_courtesy_maltese

Dawn huma ftit ezempji ta’ kif ghandhom jigu ndirizzati l-inviti bil-Malti.

Din l-informazzjoni ghandha isservi biss bhala gwida. Dejjem ikkonferma mal-istampatur tal-inviti tieghek.

 

Koppja Mizzewga

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Lis-Sinjura K. Borg

(Filwaqt li l-metodu t’hawn fuq huwa l-mod formali skond il-protokoll ta’ kif tindirizza l-envelop, hafna nies m’humiex familjari ma’ dan il-metodu u jistghu jahsbu li gie miktub bi zball. Ghalhekk hawn min jippreferi juza l-metodu l-iktar komuni –
Env: Is-Sur u S-Sinjura K Borg)

 

Koppja Mizzewga bit-tfal

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg u l-familja
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga bit-tfal gharajjes

Inv: Is-Sur u s-Sinjura Kevin Borg u l-familja u l-gharajjes
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sinjura Mary Falzon u s-Sur Kevin Borg
Env: Is-Sinjura Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga u r-ragel tabib

Inv: It-Tabib u s-Sinjura Kevin Borg MD
Env:Is-Sinjura Kevin Borg

 

Koppja Mizzewga u l-mara tabib

Inv: Is-Sur Kevin Borg u t-Tabiba Mary Borg
Env: It-Tabiba Mary Borg

 

Koppja Mizzewga u l-mara tabib (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sur Kevin Borg u t-Tabiba Mary Falzon
Env: It-Tabiba Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga u r-Ragel Avukat

Inv: L-Avukat Kevin Borg u s-Sinjura Borg
Env: Iis-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga u l-Mara Avukat

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Avukat Mary Borg
Env: L-Avukat Mary Borg

 

Koppja Mizzewga u l-Mara Avukat (Il-mara zammet kunjomha)

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Avukat Mary Falzon
Env: L-Avukat Mary Falzon

 

Koppja Mizzewga fejn it-tnejn huma lawrjati

Inv: It-Tabib Kevin Borg u l-Avukat Mary Borg
Env: L-Avukat Mary Borg (L-Avukat Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja Mizzewga, ir-Ragel Fizzjal

Inv: Il-Fizzjal K. Borg u s-Sinjura Borg
jew
Inv: Il-Fizzjal u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga, il-Mara Fizzjal

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Fizzjal Mary Borg
Env: Il-Fizzjal Mary Borg (Il-Fizzjal Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja Mizzewga, ir-Ragel Maggur

Inv: Il-Maggur K. Borg u s-Sinjura Borg
jew
Inv: Il-Maggur u s-Sinjura Kevin Borg
Env: Is-Sinjura K. Borg

 

Koppja Mizzewga, il-Mara Maggur

Inv: Is-Sur Kevin Borg u l-Maggur Mary Borg
Env: Il-Maggur Mary Borg (Il-Maggur Mary Falzon jekk zammet kunjomha)

 

Koppja mhux Mizzewga li jghixu flimkien

Inv: Is-Sur Kevin Borg u s-Sinjorina Mary Falzon
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Armla wahedha

Inv: Is-Sinjura Mary Borg
Env: Is-Sinjura Mary Borg

 

Xebba waheda

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Xebba u l-mistieden taghha

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u l-mistieden taghha
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Xebba gharusa

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u l-gharus
Env: Is-Sinjorina Mary Falzon

 

Ahwa nisa jghixu flimkien

Inv: Is-Sinjorina Mary Falzon u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Is-Sinjorini Mary u Anna Falzon

 

Ahwa nisa jghixu flimkien, wahda armla

Inv: Is-Sinjura Mary Borg u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Lis-Sinjuri Mary u Anna Falzon

 

Hbieb nisa jghixu flimkien

Inv: Is-Sinjorina Mary Borg u s-Sinjorina Anna Falzon
Env: Lis-Sinjorini Mary u Anna Falzon

 

Ekklezjastici

Inv: Il-Kanonku Kevin Borg
Env: Ir-Rev. Kanonku Kevin Borg

 

Qassis

Inv: Fr. Kevin Borg
Env: Ir-Rev. Kevin Borg

 

Continue to the English Version >>


Related articles:


See all Wedding Planning Articles >>Disclaimer: Whilst every effort has been made to ensure the correctness of this information, TheWeddingSite.com cannot be held responsible for an ommisions or incorrectness in the information provided. When in doubt please consult a professional in the field.